Subversion Repositories sd-xbmc

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 301 → Rev 303

/trunk/xbmc-addons/src/plugin.video.polishtv.live/hosts/wlacztv.py
21,7 → 21,7
HOST = 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'
#mainUrl = "http://www.wlacz.tv"
#mainChannels = mainUrl + "/kanaly"
mainUrl = 'http://www.wlacz.ru'
mainUrl = 'http://www.wlacz.tv'
playerUrl = mainUrl + '/api/setPlayer'
channelsUrl = mainUrl + '/api/online_channels'
loginUrl = mainUrl + '/api/login'
/wiki/RaspberryPI.wiki
16,8 → 16,10
 
Możemy to zrobić na dwa sposoby:
* Ściągnąć wtyczkę z adresu: http://sd-xbmc.googlecode.com/files/repository.sd-addons.eu.zip zapisać ją lokalnie oraz użyć _WinSCP_, aby przenieść ją na Raspberry
* Zalogować się do Raspberry korzystając z _Putty_ i wykorzystać protokół SSH, i zdalnie wywołać komendę _wget http://sd-xbmc.googlecode.com/files/repository.sd-addons.eu.zip _
 
* Zalogować się do Raspberry korzystając z _Putty_ i wykorzystać protokół SSH, i zdalnie wywołać komendę
{{{
wget http://sd-xbmc.googlecode.com/files/repository.sd-addons.eu.zip
}}}
W obydwu przypadkach należy pamiętać, aby zalogować się na użytkownika, na którym działa XBMC, w większości będzie to _root_, ale np. w XBian'ie jest to użytkownik _xbian_. W przeciwnym razie XBMC nie będzie w stanie odczytać umieszczonego pliku.
 
Po umieszczeniu pliku na dysku, dalej postępujemy jak ze standardową instalacją w XBMC.
38,7 → 40,7
* Włącz.tv
* Weeb.tv
 
Wszystkie działają poprawnie w temacie odtwarzania (aby uruchomić, niektóre z nich musiałem dokonać pewnych poprawek w samej obsłusze API, błędy te zapewne zostaną poprawione w najbliższej aktualizacji).
Wszystkie działają poprawnie w temacie odtwarzania (aby uruchomić, niektóre z nich musiałem dokonać pewnych poprawek w samej obsłudze API, błędy te zapewne zostaną poprawione w najbliższej aktualizacji).
 
Dodatkowo również nie miałem problemu ze skorzystanie źródeł wideo z:
* MaxVideo