Subversion Repositories sd-xbmc

Rev

Rev 395 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

#summary najczesciej zadawane pytania

=== _Wtyczka wyswietla: Error script failed_ ===
Zapostuj problem, podaj swoja dystrybucje, podaj krok po kroku w jaki sposob blad jest generowany i najwazniejsze, zalacz {{{xbmc.log}}}

=== _Gdzie znajduje sie xbmc.log?_ ===
Wszystkie informacje na temat *xbmc.log* znajduja sie w [XBMC_debug WIKI]

=== _MacOSX: Error script failed_ ===
W logach pojawia sie: {{{ImportError: dynamic module does not define init function (initParser)}}}

Skopiuj:
{{{
/Users/xxx/Library/Application Support/XBMC/addons/plugin.video.polishtv.live/resources/lib/Parser.py
}}}
do
{{{ 
/Users/xxx/Library/Application Support/XBMC/addons/plugin.video.polishtv.live/Parser.py
}}}

=== _Windows: Error script failed_ ===
Nazwa uzytkownika systemu Windows nie moze zawierac polskich znakow.

=== _TVNPlayer nie dziala poza granicami Polski_ ===
W Ustawieniach wtyczki, w zakladce TVN, zaznacz opcje "I'm outside the Poland".

Generated by GNU Enscript 1.6.5.2.