Subversion Repositories sd-xbmc

Rev

Rev 356 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

#summary Instrukcja jak zainstalować plugin.video.polishtv.live

= Jak zainstalować plugin.video.polishtv.live =

autorem artykułu jest *broman*, a poniższa instrukcja została zaporzyczona z jego blogu [http://broman.pl/blog]

= Instalacja krok po kroku: =

Pobieramy plik zip z repozytorium [http://sd-xbmc.googlecode.com/files/repository.sd-xbmc.org-1.0.2.zip]

Instalujemy pobrane repozytorium:

Wybieramy _*System > Settings*_

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-000.png

Dalej _*Add-ons*_

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-001.png

Dalej _*Install from zip file*_

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-002.png

Dalej wybieramy wcześniej ściągnięty plik *_repository.sd-addons.eu.zip_*

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-003.png

Widzimy że nasze repozytorium zostało dodane (prawy dolny róg)

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-004.png

Wybieramy _*Get Add-ons*_

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-005.png

Dalej wybieramy nasze repozytorum *_SD XBMC Add-ons_*

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-006.png

Dalej _*Video Add-ons*_

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-007.png

I nasz poszukiwany plugin *_Telewizja Polska ..._*

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-008.png

Wybieramy _*Install*_

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-009.png

Czekamy aż plugin się ściągnie

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-010.png

I widzimy że jest już zainstalowany

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-011.png

Teraz z ekranu startowego juz możemy wybrać _*Videos > Add-ons*_

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-012.png

I widzimy nasz plugin

http://broman.pl/webdocs/image/xbmc-tvp/xbmc-instalacja-tvp-013.png

Generated by GNU Enscript 1.6.5.2.