Subversion Repositories sd-xbmc

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

#summary szczegółowy opis jak spatchować ffmpeg aby obsługiwał Iplex pod MacOS
= Jak uruchomić IPLEX pod MacOS =
autorem artykułu jest *pawel.poskuta*

Testowane pod MacOSX 10.6 oraz Xcode 3.2.6.
Instrukcja oparta na:
[https://raw.github.com/xbmc/xbmc/master/docs/README.osx]

= Szczegóły =
Jeśli mamy MacOSX 10.7 lub 10.8 prawdopodobnie musimy zainstalować Xcode 4.X, a z nim współpracuje tylko rozwojowa wersja XBMC.
Kompilujemy XBMC z patchem dla obsługi platformy Iplex:

1. Pobieramy źródła ze strony:
[http://xbmc.org/download/]

Ja wybrałem stabile 11.0, link bezpośredni:
[http://mirrors.xbmc.org/releases/source/xbmc-11.0.tar.gz]

2. Przenosimy do wygodnego dla nas katalogu oraz rozpakowujemy klikając dwukrotnie na ściągnięty plik.

3. Pobieramy Xcode 3.2.6 ze strony Apple:
[https://developer.apple.com/xcode/]
uwaga, do pobrania z tej strony należy posiadać konto w Applu

4. Instalujemy standardowo Xcode (podczas instalacji wybieramy także Mac OSX 10.4 oraz odznaczamy Essentials -> IOS SDK jeśli chcemy zaoszczędzić miejsca a nie będziemy programować niczego dla iPhone'a)

5. otwieramy terminal i przechodzimy do rozpakowanego katalogu XBMC (w moim przypadku rozpakowałem w katalogu domowym, więc: 
{{{
cd xbmc-11.0/
}}}

6. Pobieramy patch ze strony:
[http://sd-xbmc.googlecode.com/files/xbmc-70537d2-500-Vividas-demuxer-ffmpeg-support.patch]
i zapisujemy go do katalogu XBMC

7. W terminalu wpisujemy:
{{{
$ patch -p1 < xbmc-70537d2-500-Vividas-demuxer-ffmpeg-support.patch
}}}
8. następnie w terminalu wykonujemy następujące polecenia:
{{{
$ cd tools/darwin/depends
$ ./bootstrap
$ ./configure --with-darwin=osx
$ make
$ cd ..
$ cd ..
$ cd ..
$ make -C tools/darwin/depends/xbmc
$ make clean
$ make xcode_depends
$ make -C lib/addons/script.module.pil
$ xcodebuild -configuration Release ONLY_ACTIVE_ARCH=YES ARCHS=i386 VALID_ARCHS=i386 -target "XBMC.app" -project XBMC.xcodeproj
}}}
9. I wszystko, jeśli po drodze nie wyskoczyły żadne błędy skompilowane XBMC z patchem powinniśmy mieć w katalogu:
{{{
/XBMC/build/Release/
}}}

Generated by GNU Enscript 1.6.5.2.