Subversion Repositories sd-xbmc

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

#summary szczegółowy opis jak automatycznie ściągać plik EPG na MacOS

= Szczegółowy opis jak automatycznie ściągać plik EPG dla TVGuide na MacOS =
Autorem jest *kamol*

== Szczegóły == 

1. Pobieramy skrypt: [https://www.dropbox.com/sh/sk5sy3fbl7w6jhc/uCLmrg0Bu8/AutodownloadEPG.zip]

2. Skrypt odwołuje się do katalogu {{{"EPG"}}}, który należy utworzyć w {{{/users/shared/}}}.
W tym celu otwieramy {{{"Finder"}}} przechodzimy do zakładki {{{"Idź"}}} i wybieramy {{{"Idź do katalogu"}}} w oknie które się pojawi wpisujemy  {{{/users/shared/}}}
Tam tworzymy katalog o nazwie {{{"EPG"}}}. 

3. Do katalogu {{{/users/shared/EPG/}}} wypakowujemy skrypt i plik {{{"sciezka.txt"}}}

4. Działanie skryptu polega na pobraniu z pliku {{{sciezka.txt}}} linka do EPG np. [https://dl.dropbox.com/s/u6aqn3cdaqzku6d/epgPL.xml] następnie ściągniecie pliku EPG i zapisanie go w katalogu {{{users/shared/EPG}}}, wszystkie istniejące dotychczas w tym katalogu pliki z rozszerzeniem xml są przenoszone do kosza.

5. Skrypt będzie się uruchamiał automatycznie jeśli umieścimy go w rzeczach automatycznie uruchamianych podczas logowania. W tym celu należy otworzyć {{{"Preferencje Systemowe"}}} znaleźć ikonę {{{"Użytkownicy i grupy"}}} kliknąć na kłódce i wpisać hasło administratora, a następnie przejść do zakładki {{{"Logowanie"}}} i dodać program skrypt do tej listy
[http://www.jatrn.com/xbmc/wiki/auto_macos.png]

6. Skrypt można także (preferowane) uruchamiać w jakimkolwiek schedulerze np. Task Till Down [http://www.oliver-matuschin.de/en/Projects/Detail/Task_Till_Dawn-85]. W tym celu otwieramy program, przenosimy tam skrypt, a następnie precyzujemy o której godzinie lub co ile godzin, dni ma być uruchamiany.

7. Następnie w XBMC w pluginie TVGuide podajemy ścieżkę do pliku xml  {{{/users/shared/EPG}}} i nazwa pliku EPG zakończoną rozszerzeniem {{{".xml"}}}

Skrypt nie jest zablokowany można go otworzyć w Automatorze i dowolnie zmienić ścieżki np. gdzie zapisywane jest EPG.

Generated by GNU Enscript 1.6.5.2.